Közgyűlés

Beküldve: csütörtök 15 szeptember 2022 - 19:07:49  Odin •  Hozzászólások: 0
Közgyűlés

Tisztelt Sporttárs!

A TBHE elnöke az Egyesület Közgyűlését, 2022.09.25-én délelőtt 9:00órára összehívja, amelyre a Sporttársat meghívja.

A Közgyűlés helye: IKSZT Mátraterenye, Kossuth út 180.

Felhívom a tagság figyelmét, hogy a TBHE alapszabálya alapján a tagság köteles részt venni az Egyesület Közgyűlésén. Kérem a tagságot, hogy a Közgyűlésen pontos időben szíveskedjék megjelenni.

A Közgyűlés napirendje:

1. Vezetőségi beszámoló az egyesület 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Hegyes Iván HE elnök
2. 2021. évi pü beszámoló és a 2022. évi költségvetés
Előterjesztő: Strubel József gazdasági vezető
3. Felügyelő bizottság beszámolója
Előterjesztő: Kotroczó Zoltán fegyelmi bizottság elnök
4. Egyebek

Az Egyesület Alapszabálya értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani. Az Egyesület a megismételt Közgyűlést az eredeti napirenden szereplő ügyekben, az eredeti közgyűlés helyén és napján 9:30 órakor tartja, mely a résztvevők számától függetlenül határozatképes. Az Egyesület megismételt közgyűlésén hozott határozatok a távolmaradt tagokra is kötelezően érvényesek és hatályosak. A megismételt közgyűlés esetén az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Mátraterenye, 2022. szeptember 01.

Horgászüdvözlettel:

Hegyes Iván
Elnök

   Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban
 
  •  Design: Wordpress Templates   •  e107 Ported: Odin © 2013